Det snakkes igjen om mulighetene for å jobbe ved siden av trygd.

Dette blir jo bare ett eksempel fra systemet, men for 10-15 år siden jobbet jeg deltid, varierende i prosent fra år til år, og selvfølgelig med et øye på de reglene som var da. Systemet var fleksibelt, på den måten at trygden med litt behandlingstid kunne skrus prosentvis opp og ned fra år til år avhengig av hva jeg trodde jeg ville jobbe det året. Jeg måtte altså planlegge litt, og også følge med på hva lønna faktisk ble og eventuelt si fra til riktig kontor før året var omme.

Jeg merket vel økonomisk at trygden ble redusert, men såvidt jeg husker var reduksjonen prosentvis mindre enn stillingsandelen jeg jobbet, så alt i alt syntes jeg det var det en akseptabel ordning. Jeg mener utbetalt lønn var mer enn andelen av redusert trygd, så jeg tror økonomien var håndterbar.

Jeg husker jeg reagerte da Siv Jensen og andre begynte å snakke om at systemet måtte endres så det skulle lønne seg å jobbe, fordi for meg gjorde det jo det. Jeg kan ikke garantere at jeg ikke var inne under en eller annen spesialregel, jeg tror kanskje det fantes noen prøveordninger av forskjellig slag den gangen, men det er jeg ikke sikker på.