Du vet at det sitter folk på offentlige kontorer, saksbehandlere, og tar imot og behandler anonyme tips om deg og meg i saker som gjelder skatt, mulige barnevernssaker og dyrevern? Det finnes kanskje flere slike «ordninger», jeg vet ikke.

Det er så vidt jeg vet ikke mulig å anmelde noen til politiet uten å gjøre det offentlig, man må skrive under med fullt navn. Både den som blir anmeldt og må møte i retten skal vite hvem som anklager ham eller henne, og alle andre også, sånn at det også skal være mulig for offentligheten å danne seg en oppfatning av hva saken dreier seg om.

Jeg er ikke jurist, men det må være et alment rettsprinsipp at man viser ansiktet hvis man beskylder noen for noe overfor myndighetene. Jeg kjenner til folk som har måttet stå til rette overfor henholdsvis barnevernet og mattilsynet i sånne saker, i det siste tilfellet med en påstand om manglende omsorg for egne dyr. Jeg kan godt si jeg kjenner begge godt nok til å vite eller anta at begge saker var vissvass, noe som også var utfallet i begge tilfeller.

Vi har fått myndigheter og politikere som ikke kan spillereglene, som ikke har noe egentlig forhold til grensene for statens maktutøvelse.