Egon Holstad har et innlegg i Nordlys nylig som blant annet handler om omskjæring av gutter. Motstanden mot det begrunnes blant annet med at man burde holde seg til det som er naturlig, naturgitt.

En levemåte (eller selvfølgelig flere) nært knyttet til naturen, også til et begrep som naturlighet, var vanlig da jeg bodde i Nord-Norge for mange år siden. Det er selvsagt for enkelt å oppsummere en hel kultur med ett ord eller én kommentar, og kulturen i nord har selvfølgelig utviklet seg siden jeg bodde i Tromsø.

Allikevel må man si, hvis dette fortsatt er et bærende prinsipp i kulturen, at dette bare er én måte å tenke om mennesket, én måte å innrette seg, å leve, kort og godt.