Noe er i ferd med å skje eller har skjedd i Fremskrittspartiet.

Ta en titt på denne tråden:

https://www.facebook.com/enbedreby/posts/2375128389195346?comment_id=2406121029429415&reply_comment_id=2406170576091127&notif_id=1546432058186189&notif_t=feed_comment_reply

En ting er selve saken, at man reagerer på at det brukes penger på Oslo som miljøhovedstad.

Men poenget er noen av kommentarene deres under, også som svar på mitt spørsmål om problemet med boligspekulanter, som også nevnes i den opprinnelige posten. Dette er absolutt på siden av den egentlige saken, men ett sted måtte jeg begynne, og jeg ble nærmest litt oppmuntret av det som kom. Eller hva skal man si…

Jeg kjenner ikke feltet bolig i Oslo godt, andre får fylle i detaljer. Men avskaffelsen av husleieloven er jo opplagt én årsak til en kjip side av boligmarkedet, de høye leieprisene.

Problemet med boligspekulanter er et stort problem i Oslo. Noen i Oslo FrP har etter mange år oppdaget problemet, og det er i seg selv oppsiktsvekkende, man kunne si utrolig bra, hadde det ikke vært for at de på mange måter har vært med på å skape problemet selv.

FrP satt selv i byråd og sørget for at de ca 1700 personalboligene til Ullevål sykehus ble solgt nettopp til Ivar Tollefsen, en boligspekulant som nå er i søkelyset blant annet fordi han har oppgitt for høyt kvadratmetertall på leiligheter han har solgt. Så vidt jeg vet lette FrP-byrådet eller byråden etter noen med penger nok til å overta, sånn at de ikke skulle selges til de som bodde der.

Her er et klipp fra Kommunal Rapport, fra 2001:

https://kommunal-rapport.no/2001/05/hastesalg-av-sykehusboliger-staten-overtar

Legg merke til daværende byrådssekretær Daniel Kitajs sjarmerende og vel nokså irrelevante kommentar om at man ikke kunne selge leilighetene til ansatte fordi man da ikke kunne bruke dem som lokkemiddel for nye ansatte.

Kitaj er forresten idag sjef i OBOS.

Det finnes selvfølgelig andre årsaker, men man kan i hvert fall neppe se bort fra deregulering av leiemarkedet som en årsak til dagens spekulasjon med leiiligheter, avskaffelsen av husleieloven.

Husleieloven regulerte blant annet muligheten til å ta hvilken pris som helst for utleie av en leilighet, og den ble opphevet av en av Willochregjeringene, såvidt jeg vet.

Ett av argumentene mot loven var at noen begynte å betale under bordet for å få seg en leilighet, og at det dermed var nytteløst å regulere markedet, regler ville bli misbrukt uansett.

Det finnes en god del mere å si om bolig- og forretningsbyggmarkedet i Oslo, dette er noen ting som peker i én retning. Generelt kan man vel si at eieres rettigheter blir ivaretatt, og med minst mulig begrensninger gjelder i ikke så liten grad den sterkestes rett.

Hvor lenge systemet for salg av leiligheter og hus har vært som det er vet jeg ikke.

Vel. Det som på en måte er oppsiktsvekkende er at Oslo FrP har oppdaget et reelt problem som ikke akkurat rimer med deres egen politikk de siste 40 årene. Det har de ikke selv skjønt, det er helt tydelig. De snakker om at årsaken til problemet med spekulanter er at nåværende byråd har gått inn for riving og fortetting mange steder, nå også i småhusområder.

Dette er i seg selv en sak med tildels idiotisk argumentasjon, det er jeg helt enig med dem i, men særlig MDG’s dumheter på dette punktet kommer på toppen av en lang historie hvor alle slags utbyggere har hatt alt for mye makt i byen, også under borgerlig styre, og hvor det vel også har vært gjort andre tvilsomme ting.

Deregulering har vært med på å gi spekulanter gode muligheter, som de også har utnyttet ved å kjøpe en masse og leie ut til utrolig kjipe priser.

FrP har oppdaget noe av problemet, ser det ut som her, men ikke sin egen og Høyres rolle i det.

At de biter seg selv i halen på denne måten er i grunnen nytt for meg, i hvert fall.