Jeg må legge til noe, siden det her i byen, i hvert fall, var ganske mye av et klasseskille mellom mange rutinejobber og mere administrative eller andre typer, “lenger opp”, og siden noen folk i rutinejobber går lei (ikke alle! og det er jo noe som heter fritid også), blir misunnelig på andre med mere kreative jobber og ønsker seg dit selv.

En god del ting som foregår i samfunnet for tiden har kanskje med dette å gjøre, og selv om den der “kreativiteten” som jeg setter i anførselstegn kanskje er et litt klønete forsøk på å lage noe kreativt av noe som ikke er det, kan det jo være et forsøk på å komme seg videre.