38 753,20 pr år er i dag grensen for hvor mye man kan tjene før trygden blir redusert.

Det er 0,4 G, og G er det såkalte grunnbeløpet i folketrygden, som av en eller annen grunn er en enhet som brukes for å benevne en del tall i trygdesystemet.

Har man en uføretrygd som ble innvilget i 2014 eller tidligere, har inntektsgrensen vært 60 000 frem til nå, en overgangsordning, jeg mener fra en høyere grense, og fra 1. januar 2019 forsvant denne ordningen.

Så nå har alle den samme inntektsgrensen.

Hvis man har mindre enn 100% uføretrygd (det er mulig å motta trygd i hvert fall ned til 50%, lavere tror jeg ikke man får lov til å ha) – hvis man har mindre, altså, blir inntektsgrensen bestemt individuelt av NAV, det sier nettsidene deres.

Jeg vet ikke etter hvilke regler dette bestemmes, hvis de i det hele tatt finnes, eller hvilken praksis man følger.

Med “varig tilrettelagt arbeid” er inntektsgrensen 1G, altså 96 883 kr, før man begynner å avkorte. Det omfatter vel blant annet psykisk utviklingshemmede. Jeg vet egentlig ikke hvem andre, men de finnes sikkert.

Omsorgsstønad, som gis til folk som har syke slektninger som de må ta vare på, regnes som inntekt i denne sammenhengen.

Fosterhjemsgodtgjørelse, som gis til fosterforeldre, regnes også som inntekt.

Denne godtgjørelsen for å ta seg av fosterbarn består av én del som er lønn, skattbar, og én som er dekning av utgifter, som ikke er skattbar.

Det opplyses ikke på NAVs nettsider om begge disse summene regnes som inntekt i denne sammenhengen, altså, om begge deler er med å styre det du har igjen av trygden, eller bare den skattbare delen. Det er jo den egentlige “lønna”.

Sånn som det står må det egentlig forstås som om begge deler regnes med, men jeg synes en del offentlig informasjon er litt upresis for tiden, så det er ikke sikkert det stemmer.

Jeg regner med at dette gjelder hvis du også er uføretrygdet, siden det står opplysninger om det på en side om uføretrygd.

Det gjelder vel da andre regler hvis man har lønn eller andre ytelser i bunnen. Jeg aner heller ikke hvor høye satsene er for disse to tingene.

Alle andre ytelser som gir pensjonsgivende inntekt regnes også som inntekt. Det må jo være normal tenkning.

Et stort problem med informasjon fra det offentlige for tiden er at så mye av den er forklaringer, og for noen er det kanskje ok, på en måte, men det jeg trenger, og egentlig alle, er selve reglene, svart på hvitt. Hva er bestemmelsene?

Det var jo det som i hvert fall var det egentlige grunnlaget for en hvilken som helst avgjørelse i det offentlige systemet, i hvert fall denne delen av det var nokså oversiktlig, sånn som jeg husker det.

Historien til alle disse tingene er jo opplagt interessant, men jeg blir nødt til å lete mer for å finne det ut ordentlig. Systemet var mer fordelaktig enn dette da jeg jobbet i vanlig jobb, det er jeg temmelig sikker på. Men jeg må finne ut hvor mye bedre.

Sånn som Siv Jensen presenterte deres opplegg, altså dette, fikk man inntrykk av at det ikke lønte seg å jobbe før disse reglene ble innført. Det stemte i hvert fall ikke da jeg jobbet i vanlig jobb, før dette.

Redigert etter publisering.