Tunga rett i munnen, men jeg legger ut disse fordi jeg har opplevd at enkelte jeg har snakket med lurer på om regjeringen legger føringer for forskjellige ting i statsadministrasjonen i det hele tatt. Det virker ikke som et alment akseptert faktum.

Antagelsen er at etater tar avgjørelser uavhengig av den politiske ledelsen, på faglig grunnlag, og så lurer man på om det faktisk stemmer eller ikke.

Jeg har virkelig ikke oversikt over feltet flyktninger, som disse tingene fra Justisdepartementet gjelder. Det kan godt hende man er på vei et annet sted eller bruker andre midler til å få det som man vil, men poenget er bare å vise at dette skjer og har skjedd.

Denne er fra 2016, og jeg vet ikke om den fortsatt gjelder eller om den er byttet ut med noe annet, og i seg selv er den lang som i hvert fall et halvt vondt år. Den burde helt sikkert invitere til en masse diskusjon, hvis den ikke har gjort det allerede.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-012016-instruks-om-tolking-av-utlendingsloven–37-og-63-nar-flykt-ningen-har-reist-til-hjemlandet-i-strid-med-forutsetningene-for-opphold-i-norge/id2471001/?q=GI-01/2016

Denne er nyere:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-192018–internflukt-til-kabul/id2623628/

Poenget er i hvert fall å si at regjeringen faktisk instruerer nedover i administrasjonen, tildels i detalj. Hvor mye og hvor ofte burde vel nesten en avis finne ut, hvis ikke det allerede har skjedd og det har gått meg hus forbi – men fenomenet finnes i hvert fall.

Som jeg har sagt før, jeg aner ikke hvor vanlig dette har vært under andre regjeringer, men det virker i hvert fall som et nokså aktuelt tema idag.