https://www.politiforum.no/artikler/slik-blir-noen-utrygge-slik-blir-noen-kriminelle-slik-endres-norge/457209?fbclid=IwAR3-nHe2Tcq45-PulsfDHL2lw3YiMjEQduTXCr0mLYVhgVb5gQT1Mu1Lxi4

Dette er et leserinnlegg i Politiforum, fra en anonym politiansatt. Redaksjonen har tydeligvis gått med på å publisere anonymt, som det står, “på grunn av mulige konsekvenser” for den som har skrevet det.

Den offisielle sannheten for tiden er mange nye penger til politiet.