En annen diskusjon i Stortinget i går var om overvann, altså vann som har problemer med å renne ned i det systemet av rør og bekker vi har i tillegg til kloakksystemet. Elver også, selvfølgelig, må kunne ta unna.

Det høres jo teknisk og ikke så interessant ut, men det er jo selvsagt klimaproblemer det handler om, her i verste fall flom, hva det fører til, eventuelt ødelegger, og hvordan vi takler det, forsåvidt teknisk.

Her var det en helt annen og lavere temperatur på diskusjonen enn i debatten om arbeidsavklaringspenger, og det var interessant å høre en Høyrepolitiker, en annen røslig vestlending, snakke om situasjoner på Vestlandet (og kanskje andre steder, jeg husker ikke helt) som krevde spesielle tiltak og planlegging fra lokale myndigheter. Det var interessant å høre på, konkret og nært problemene, i motsetning til en del andre innlegg og diskusjoner jeg har hørt her, man sliter noen ganger med at diskusjonene tar av i en prinsipiell verden.

At han er Høyremann, og i det hele tatt at debatten foregikk sånn som den gjorde, forteller meg at vi kanskje begynner å nærme oss enighet om disse problemene når det gjelder hva de går ut på.

For meg er det i så fall beroligende, selv om følelsen er basert på et tilfeldig gløtt inn i Stortingets debatter.

Jeg har ikke fulgt med ordentlig i Nettavisen på dette temaet, men jeg legger i hvert fall merke til oppslag der nå som jeg vil regne (!) som realistiske i koblingen mellom ekstremt vær og klimaendringen på Jorda.