Herlig…fra 2017. Olaug Bollestad, nå landbruksminister, i regjering med FrP.

https://www.youtube.com/watch?v=AzIRVNCeO7Y