https://www.dagbladet.no/kultur/vi-som-har-fulgt-jensen-saken-har-mange-sporsmal/70771800?fbclid=IwAR391oMU04mNr1qhtACPHI5fA0sDT-uPCTJjR34E56jeB0A0cs66n2kzjAU

Mange spørsmål som er verdt å sjekke eller tenke over. Det så i grunnen nokså merkelig ut med Gjermund Cappelen på bakerste rad, med sine forsvarere, og rett foran, forsvarerne til Eirik Jensen og Jensen selv.

Jeg har ikke prøvd å grave meg inn i jusen i det, men jeg er full av spørsmålstegn ved hvorfor de to sakene ble ført samtidig, i samme lokale, parallelt. Det er selvfølgelig to saker som henger sammen, men et stort spørsmål er jo hvordan de henger sammen. Hvis Cappelen var slu og Jensen ikke var det, eller uansett, vil jo en felles fremlegging så vidt jeg kan skjønne skape uklarhet istedenfor klarhet.