Siden det fortsatt finnes folk som ikke en gang er helt sikre på at drivhuseffekten finnes på jorda, under normale forhold – her er en kort gjennomgang. Kilden er Encyclopedia Britannica, et vanlig leksikon på engelsk. Ja, det er vel ett av de eldste, den første utgaven kom i 1768.

Dette er ungdomsskolepensum for meg, så vidt jeg husker, jeg tror vi tegnet det opp. Jeg synes jeg ser for meg mine egne tegninger i en arbeidsbok.

Kort fortalt: Solstrålene treffer jorda, som varmes opp direkte, altså både overflaten og atmosfæren.

En god del av strålingen reflekteres og går opp igjen, og av dette forsvinner en del ut i atmosfæren igjen.

Men de såkalte drivhusgassene, først og fremst CO2, metan og vanndamp (altså skyer og tåke) har blant annet den egenskapen at de reflekterer noe av energien fra solstrålene, og mer av energien havner derfor tilbake på jordoverflaten eller blir fanget i atmosfæren istedenfor å ende ute i verdensrommet.

Uten disse gassene ville all den reflekterte strålingen ville gått rett ut igjen. Jorda ville da vært dramatisk mye kaldere, umulig å leve på for oss.

Jorda varmes altså mer opp enn den ellers ville gjort, på grunn av disse gassene.

Dette er normaltilstand i atmosfæren sånn som den har vært i hvert fall i hele menneskehetens historie.

Dette er bakgrunnen for diskusjonen om klimagasser i det hele tatt.

Det kalles drivhuseffekten, fordi det ligner på det som skjer i et vanlig drivhus – noe av strålingen, innenfra og utenfra, blir stoppet av glasset og varmer opp rommet inni, mens noe slipper ut og forsvinner.

Det det er snakk om på jorda er altså at vi øker denne effekten ved å tilføre mer av gasser som er der naturlig.

Andelen av disse gassene er så liten, i atmosfæren og altså i lufta vi puster, at vi ikke merker de endringene økningen av dem medfører. Endringene er allikevel prosentvis ikke så små, og de merkes derfor på jordtemperaturen, på overflaten og i atmosfæren.

Underholdende nok står i det i min papirutgave av Britannica fra 1987 at det (den gangen, rimeligvis) har vært hevdet at vi vil få langsiktige klimaendringer som følge av at drivhuseffekten intensiveres, på grunn av økningen av utslipp av karbondioksyd, som resultat av forbrenning av fossile brennstoffer (olje, kull, naturgass).

“Forskere anslår at temperaturen kan øke så mye som 5 grader i snitt før år 2100”, det står det, og det står også at økningen ved polarområdene vil kunne være mye større, som i så fall ville føre til nedsmelting av polis og dermed høyere vannstand. Ifølge forskningen ville klimaendringene også føre til ekstremt regn og ekstrem tørke, som ville skape problemer for landbruket.

Dette ble altså satt på trykk i et leksikon i 1987.

Ta høyde for at jeg ikke er spesialist i naturvitenskap, så det kan finnes småfeil i det jeg sier.

Nå vil vel ikke økt vannstand bli et resultat av at polisen smelter, fordi den allerede befinner seg i sjøvannet, men breer og snø som vanligvis finnes året rundt, smelter,
har denne effekten og vil ha det videre også.

Temperaturen øker akkurat nå mye mer i Arktis enn her og lenger syd, og ekstremvær er et daglig tema i media. Så man kan si at de forutsigelsene har stemt. Temperaturen har økt litt under en grad på de snart 40 årene siden 1980, men vi har jo ikke nådd 2100 ennå, og kurven peker friskt oppover.

Her NASA:

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Jeg tror ikke det er slutten på menneskeheten, men en masse følger kan man jo se selv, på nyhetene.