Og jeg kunne godt legge til: Mange av dem ønsker ikke å bidra, ikke til byen der jeg bor. Prøver de å hjelpe til med å løse Oslos problemer? Mange av dem ser antagelig på Oslo som et problem uansett.