Det er vel ingen tvil om at man gjør byen mindre fremkommelig for bilister for tiden. Det er jo det som er hensikten. Den konfikten har pågått en god stund, også.

Bilaktivister slenger med leppa og sier usaklige ting, men man får sortere og sile. Og prøve å skjønne hva som ligger bak. Hvis ingen hører på deg kommer til slutt skjellsordene, enten det er viktig og riktig det som ligger bak, eller ikke.

Man får finne det ut.

Altså, jeg er vel med MDG i de store linjene, jeg er tidligere miljøaktivist og skriver fortsatt om klimaproblemer fra tid til annen. Jeg kjører lite bil i byen selv, har ikke bil, låner heller når jeg trenger. Jeg er ikke i tvil om at klimaproblemene er en av de største utfordringene vi står overfor, antagelig den største.

Men jeg er ikke sikker på at jeg henger med i alt som gjøres i lokalpolitikken i Oslo allikevel. Hvor nødvendig er det med 100%-løsninger, i alle situasjoner?

Jeg skulle gjerne ha forklart FrPerne og Carl I. Hagen hva klimaproblemene går ut på, de har vel fortsatt problemer med å skjønne det, tror jeg.

Men er det ok å be alle i en by ha de samme vanene? Og er det nødvendig?

Jeg snakker som sagt ikke på egne vegne. Jeg er også usikker på hvem de bommene egentlig rammer, folk uten penger har noen ganger en tendens til å forsvare folk med penger, og jeg skjønner ikke alltid hvorfor.

Men vi lever forskjellige liv, har forskjellige vaner, og det som betyr mye for én person, i hverdagen eller i livet, kan bety lite eller ingenting for naboen hennes.

Dette er vel også noe av grunnlaget for krangelen om fake news. Man tror man diskuterer naturvitenskapelig, og naturvitenskap er litt mere faktabasert, eller kanskje det også bare ser sånn ut fra utsiden. I hvert fall menneskelig levemåte, psykologi og sosiologi – handler dette mere om – og den er mer basert på…ikke synsing, men tross alt meninger. Fakta er mere differensiert og ikke så lett å komme til, som i naturen, vil jeg tro, selv om jeg ikke er særlig godt skolert i naturvitenskap.

Eller de er formulert på en annen måte. Med ord, mer enn tall.

Psykologi og sosiologi baserer seg på andre grunnsetninger enn matematikk og biologi.

Hvilken effekt har politikken på deg og meg? Det varierer sterkt, avhengig av om man er alenepappa eller familiemamma, ansatt, arbeidsledig eller syk. Det sier seg selv når det gjelder penger, men livet består jo ikke bare av penger.

Effekten på din psyke handler ikke bare om hvorvidt du er sær eller ikke, den bestemmer mye mer av ditt liv og dine handlinger, og hvordan livet ditt nå har grodd og blitt, du lever ikke på samme måte som alle andre, selv om du på noen måter lever nokså likt med noen andre.

Effekten av din politikk, hvis du er politiker eller har meninger, er ikke alltid bare avhengig av din gode vilje, men også av din kunnskap om andre. Du kan sette deg på noen uten å vite det.

Dermed blir hensikten med det du gjør som politiker ikke fullt så viktig, selv om god vilje selvfølgelig er ok. Selv om hensikten er god med det du vedtar eller gjør, for deg selv og de du kjenner livene til, så er effekten på naboen din, som lever helt annerledes – annerledes. Ikke alltid helt lett å forutsi, bestandig. heller.

Ikke så enkelt, hvis man er vant til Sånn er det med den saken, men verden er ikke alltid så enkel.

Denne regjeringen argumenterer stadig på denne måten, for og mot seg selv, nærmest, de er også temmelig blinde for andres virkelighet. De snakker ut fra sin egen virkelighet, som er reell nok, for dem. Kanskje ikke alltid for alle andre.

Og Miljøpartiet, og kanskje alle mulige andre også, tenker litt for ofte sånn, jeg har ikke helt oversikt.

Tross alt er man avhengig av tankene sine for å få gjort noe, og man er nødt til å ha et moderne og reflektert forhold til akkurat det, og innse at noen tanker og måter å leve på er felles for alle, mens andre ting ikke er det, og så må man faktisk begynne å tenke og systematisere videre derfra.

Virkeligheten blant menneskene og for menneskene kan delvis beskrives generelt, delvis gruppevis, og delvis individuelt.

Selvfølgeligheter for en samfunnsforsker, vil jeg tro, men ikke for dagens politikere, og mange andre har problemer med dette idag, de har på mange måter ensrettede hoder, og tar politiske konsekvenser av det.

Man tetter for eksempel alle økonomiske smutthull man kommer over for tiden. Hvor mye overskuer man konsekvensene av noe sånt?

Hvem vil ha et perfekt samfunn? Ikke jeg, så smart er jeg ikke at jeg kan tenke ut det, eller, så få muligheter unner jeg ikke andre, selv ikke politiske motstandere. Bedre å ha litt rom for improvisasjon.

Og tilbake til starten, er det egentlig nødvendig med en helt bilfri by, fra et klimasynspunkt? Man må gjøre noe med biltrafikk generelt, det er jeg helt enig i, regulere den, men må bilen helt vekk fra gata?

Jeg har ikke lyst på et pengediktatur, som de borgerlige nesten holder på å innføre, og heller ikke et miljødiktatur, som noen grønne så smått sysler med.

Litt mere slakk er både mulig og nødvendig.

Redigert…