Olav Thons penger 1 – Grünerløkkas hyggelige butikker 0.

Maritabutikken må flytte fordi Olav Thon, som eier “halve byen”, setter opp leien til et nivå lokale butikker ikke kan betale.

De hjelper også folk med problemer ved å gi dem jobb i butikken. Maritastiftelsen hjelper rusavhengige.