Litt for mange debatter pågår uten at noen sjekker fakta eller kommer ned på scratch eller hva man skal si.

Her er noe man kan si er et slags faktum:

1. Noen definerer arbeid som betalt arbeid.
2. Noen definerer arbeid som nyttig virksomhet, enten det er betalt eller ikke.

Man kan si at det er bruksmåtebeskrivelser mer enn definisjoner. Man bruker ordet i den ene eller andre betydning, vanligvis.

Å formulere det sånn er kanskje ikke helt nøyaktig av andre grunner også, mange vil nok si at det kommer an på.

Det finnes også en del som ikke tenker over hvilke begreper de bruker, men har dem allikevel.

Mange vil nevne husmødres arbeid som et unntak hvis de heller til definisjon nr 1, og det stemmer selvfølgelig, husfedre også, i våre dager.

Uansett er vel dette to nokså rendyrkede formuleringer av noe som kan opptre som motsetninger i en diskusjon, i hvert fall hvis man altså ikke tenker seg om og sjekker hva man egentlig mener.

Man kan si at dette er flisespikkeri, men hvis man ikke har klart for seg hva man snakker om kan det fort bli høy temperatur i en diskusjon uten noen god grunn.

Det er en masse å si om det hvis man først begynner å tenke, og det kan man godt gjøre hvis man trenger det, jeg ville bare si at det finnes en masse arbeid som både må gjøres eller bør gjøres eller kan være nyttig for mange, uten at man går på jobb eller hever lønn.