Et annet populistisk sitat, etter hukommelsen:

“Fjerner du foreldreautoriteten, får du slagsmål i gatene.”

Dette er vel en slags oppsummering både av en god del folks oppdragelse, særlig noen på 70+, og, vil jeg tro, et slags grunnlag for Fremskrittspartiets kriminalpolitikk.

Et virkelig stort problem med premissgiverne i partiet er at de ikke har noen ordentlig forståelse av samfunnet, de baserer politiske avgjørelser på stort sett private overlegninger, og i tillegg private overlegninger som er utrolig strenge.