Men det finnes folk med et heller tvilsomt forhold til sannhet på visse områder, generelt snakket ofte samfunnet, verden utenfor deres egen verden. Noen er interessert i business, ikke vitenskap, eller de ser sannheten i lys av forretning, som en funksjon av det å tjene penger. De forveksler forskning og det å finne forretningsmuligheter.

Isolert sett er det ikke noe galt i å bruke energi på å finne måter å tjene penger, hvis man vet at det er det man gjør, men da snakker man butikk og ikke forskning i vanlig forstand. Hensikten er ikke å finne sannheten, men å finne gullkrukka.

Når det skjer med mange og det begynner å påvirke samfunnets oppfatning av sannhet, da må man gjøre et eller annet.