“Vårt Oslo”, lokal nettavis, gir spalteplass til Carl.

https://vartoslo.no/hoyre-og-frp-krever-svar-hvorfor-hemmligholdt-byradet-marte-gerhardsens-navn-fra-offentlig-sokerliste/

Et mere relevant spørsmål er vel hva Carl I. Hagen vil med skolen. Han har i hvert fall ingen ekspertise på feltet.

Alle offentlige ansettelser er jo til en viss grad ideologiske. Vi får snart diskutere politikk.