Jeg vet ikke helt hva jeg synes om lønns- og prisspiraler eller lønns- og prisspiralen generelt, men det ser jo ut som om toppen av det moderne byråkratiet nok en gang presser en bestemt gruppe i samfunnet. Lærere var en gruppe som ble stigmatisert under Thatcher, i det man kanskje kan kalle en uutdannet revolusjon. Det er på tide å sette et navn på denne siden av dagens politikk og samfunnsutvikling, og sette problemet på dagsordenen. Man kan hevde at penger ikke er det mest relevante i denne sammenhengen, men penger er jo ett av dagens viktigste maktmidler.

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/-ks-provoserer-larerne/?fbclid=IwAR0U4e_PefwhJGa4VdouITMx8th1dH54wa93d8Xs0evXDjAO31VybWyseTc