https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/okt-veiutbygging-men-bilavgiftene-faller

Mange er sinte for bompenger, og jeg kan forstå at det er et problem. Men hvor kommer problemet fra? Jeg kjenner ikke innsiden av dette, men det bygges tydeligvis veier for mange penger.