I innlegget om Sylvis røyk burde det stått at alt har konsekvenser selv når man bestemmer selv, ikke om. Noen ganger går det helt greit, noen ganger ikke – at noen bryter et mønster.