https://www.facebook.com/kurt.pedersen.798/videos/pcb.353377928817662/353376502151138/?type=3&theater

Har alle sett denne, tro? Den er jo ganske interessant, for å si det sånn.

En slags kjerne i bompengeopprøret, som det kalles, men også andre temaer finnes her.

Eiendomsskatt og noen av de andre tingene er egne diskusjoner, men når det gjelder strømregningen, så ble jo salget av strøm liberalisert for en god del år siden.

Prisen på strøm bestemmes jo ikke lenger av noen myndigheter, men av en kommersiell kraftbørs, som egentlig er en finanskonstruksjon, hvis jeg har forstått det riktig. Det omsettes ikke bare strøm der, men finanskonstruksjoner av typen opsjoner og derivater, som jeg bare har en vag anelse om hva er.

Strømmen i min kontakt vet ikke jeg helt hvor kommer fra. Hvis strømleverandøren min befinner seg på Vestlandet eller i Gudbrandsdalen, så betyr visst ikke det nødvendigvis at strømmen kommer derfra.

Det betyr at det finnes et selskap der som har kjøpt rettigheter til å selge meg og andre forbrukere en viss mengde strøm.

Jeg kan ikke detaljene i dette systemet, men i hvert fall omsettes strømmen på denne børsen, som nå omfatter hele Norden, og flere europeiske land, blant annet Tyskland og Russland, hvis man nå regner det siste til Europa.

Den selges altså mellom aktører på denne børsen, som ikke trenger å være strømprodusenter eller netteiere, det kreves bare at man har penger nok til å kjøpe og selge, hvis jeg har forstått det riktig.

Så det skjer.

Dermed går prisen på strøm opp og ned blant annet etter hvor mye vann det er i magasinene, og ellers hvor mye strøm som finnes på markedet – og, værsågod, etter finansmarkeders logikk, så de som føler at de forstår dem kan jo melde seg i diskusjonen om kraftprisen.

Før måtte alle kraftverk levere det kundene trengte, jeg tror det var en regel, så visstnok førte det til at man bygde ganske store vannmagasiner, så man skulle ha til tørre år. Nå vet jeg ikke hva man gjør med akkurat det problemet, men årets strømpriser skyldes vel – også – de fire månedene omtrent uten nedbør som vi hadde i mye av Sør-Norge.

Jeg er ikke helt sikker på i hvilken grad strømproduksjon, altså kraftverk, er fritt omsettelig. Fortsatt eies mange av aktørene på dette kraftmarkedet av kommuner, men organisert i selskaper som nok må følge kommersielle regler, stort sett. BKK eies av Bergen kommune og 17 vestlandskommuner i fellesskap, for eksempel.

Asker kommune var en som solgte seg ut i 1991, Asker e-verk eide da både kraftverk og strømnett, og man hadde selvfølgelig en haug faste kunder, Askers innbyggere.

Hele opplegget lukter friskt av Carl I. Hagen, synes jeg. Bortsett fra et skuespiller- eller musikertalent som uttrykker seg i politikk, er han også god til å lage finansielle konstruksjoner som kanskje ingen andre enn han selv helt forstår rekkevidden og effekten av.

Jeg har selv sett en sånn dings bli vedtatt i Oslo bystyre en gang, og spør meg ikke hva det var og hva den gjorde, for jeg hadde dessverre ikke med meg blyant og papir, men den er vel i dag en del av kommunens økonomiske økologi på en eller annen måte.

Det eneste jeg husker var at det virket som om de tilstedeværende bystyrepresentanter heller ikke skjønte helt hva de vedtok, og dette fylte en god del av dem med beundring, over at de kunne være vitne til demonstrasjonen av en sånn genial oppfinnsomhet. Sorry, men det er tilfelle.

Frislippet av kraftmarkedet ble vedtatt i 1991, og systemet med kraftbørs osv ble innført i 1996, og hvis jeg ikke har blingset ble begge deler gjort under rene AP-regjeringer. Man kan jo gi dem pepper for det hvis man vil, men kanskje særlig hvis matematikk har en litt for stor betydning i ens virkelighetsoppfatning.

For man kan jo ikke se bort fra at disse tingene ble forberedt gjennom flere år også av andre partier, for eksempel med Jan P. Syse (H) som statsminister. Man kan heller ikke se bort fra det arbeidet som antagelig Carl I. Hagen, FrP og andre gjorde frem til det ble vedtatt, og fortsatt i dag også, for liberalisering av det meste som har med penger å gjøre.

Selv om man kanskje kan si at AP har snudd kappen etter vinden, er jo den “blå” bølgen en viktig årsak til at dette har skjedd, man kan ikke komme utenom det.

Mange av aktørene på kraftmarkedet i Norge er kommunale kraftselskap som vel er omdannet til kommersielle selskaper, men med offentlige eiere. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og mange andre vestlandskommuner, sammen.

Jeg er usikker på reglene når det gjelder kjøp og salg av disse selskapene, men Høyre og særlig FrP har vel stort sett alltid gått inn for helt frie markeder i størst mulig grad, også med åpning ut av landet, stemmer ikke det?

Det kan hende det er feil i denne fremstillingen, jeg er ikke spesialist på disse tingene, men hele systemet er i hvert fall forandret. Andre får korrigere der det ikke stemmer, det jeg sier.

Jeg synes fortsatt det minner om et mønster – man stoler på folk som drar i en bestemt retning, helt til man kanskje ser en del konsekvenser av de gamle vedtakene, ting man ikke hadde tenkt på fordi man ikke hadde kunnskaper nok.