Jeg synes som sagt det minner om et mønster, det som er skjedd med bompengene – man skaper problemer først fordi man har for lite kunnskap og stoler på folk som drar i en bestemt retning (den godeste Carl I. er jo et godt eksempel, kanskje rett og slett selve eksempelet på det) – og så er man nå i ferd med å oppdage hva som er blitt konsekvensene av politiske valg som ble tatt for mange år siden.

Det stemmer selvsagt ikke i alle saker, men i en del, tror jeg, altså, ikke bare når det gjelder veier og bompenger. Man bidrar til å skape problemet først, og klager over konsekvensene etterpå uten å se at man selv har skapt dem eller i hvert fall dyttet hardt på politisk.

Det er ikke dermed sagt at alt som gjøres er feil, at man ikke skal bygge veier eller noe sånt, men det er vel mengden jeg kritiserer, både på grunn av CO2-utslipp og på grunn av penger.