https://www.dagbladet.no/kultur/myk-mot-de-harde/71138138?fbclid=IwAR0fiUSGEC8YF0aWAACY7KPNQw9bCpeql8nHLSNkgNnUvBY3PiNzXjIy20M

Det er vel omtrent riktig perspektiv, synes jeg. Det finnes en enøydhet i det offentlige systemet for tiden, som kan være ganske slitsom for den såkalte menigmann. Byråkrati har jo som regel et element av underholdning i seg, men det er litt verre enn vanlig for tiden. Og at det tildels må være sånn er forsåvidt greit, ethvert system har styrker og svakheter.

Men hva som er rimelig regelanvendelse og hva som ikke er det er egentlig et ganske viktig spørsmål akkurat nå.

Det samme gjelder også selve utformingen av lovene, tror jeg, man burde ta en sjekk her også.