Man diskuterer liksom tall i klimadebatten…

Noen synes det er noen tall som er…små. De kan ikke skjønne, tror jeg, at de er…betydningsfulle.

Tall er vel noen ganger store og noen ganger små.

Det er langt under én prosent CO2 i atmosfæren, under 0,1 prosent til og med, hvis jeg ikke husker feil.

400 ppm, parts per million, er en annen måte å telle det på. Det har vært gjort målinger nokså nylig som har passert denne mengden, og det er sjokkerende høyt ifølge de som forsker på klimaet.

Det betyr fire CO2-molekyler for hver 10 000 molekyler av andre typer som finnes i lufta.

Før den industrielle revolusjon var mengden ca 280 ppm.

Disse tallene er hentet fra Wikipedia.

Hvis du regner ut hva dette veier får du 3000 milliarder tonn masse.

Fortsatt er Wikipedia kilde.

Den gassen er den viktigste klimagassen, ifølge en lærebok for videregående jeg sitter med, altså den viktigste av de gassene som gjør at ikke all varmen fra jorda selv, og fra solstråler som reflekteres av jorda, skvetter rett ut i atmosfæren igjen.

Den sammenhengen er ikke ny kunnskap, den ble etablert lenge før klimaet ble et politisk tema.

Pensum på videregående, i hvert fall, og vel på lavere trinn også.