https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-herskende-klasse

Et problem som har vært på vei opp til overflaten lenge, og som det nok blir mye mere snakk om: Endringen av staten.