For å ta et bittelite overblikk over tall igjen, som har med atmosfæren å gjøre:

Atmosfæren inneholder totalt ca 78 % nitrogen (N2) og ca 21 % oksygen (O2). Disse to gassene til sammen utgjør altså 99% av det som finnes i den luften vi puster og det som er av gass i atmosfæren.

Men dette er gjennomsnittstall eller totale tall for hele jorda. Lokalt kan disse tallene variere, for eksempel kan mengden vanndamp være opp til 4 % på fuktige steder i tropene, men brøkdelen av en prosent i kaldere, arktiske områder.

De viktigste klimagassene, som er med på å regulere temperaturen på jorda, er vanndamp, CO2, metan, lystgass.

Hadde jorda vært på størrelse med en badeball, ville den beboelige delen av atmosfæren vært så tykt som et ark papir.

99% av hele greia er omtrent 30 000 km tykk.

Det er ikke noen helt markert overgang til verdensrommet, atmosfæren inneholder mindre og mindre gass desto høyere man kommer, og til slutt ender man i tomt rom.

Det siste er jo en merkelig ting å tenke på.

Kilde: Meteorology Today (lærebok i meteorologi).