Skal vi se…er det noen som fortsatt tror at hovedårsaken til flyktningestrømmen er menneskesmuglere?

USA er i ferd med å sette i gang en krig til.

https://www.facebook.com/cosmic.debris.56/videos/1618203338316450/