Skillet mellom kropp og psyke har vært et tema i offentligheten lenge. Man snakker om at ting henger sammen, at man ikke burde behandle kroppen bare som en fysisk ting, som en maskin. Det finnes “alternativ behandling” i tillegg til skolemedisin, og skolemedisinen reagerer litt forskjellig.

Jeg tror for det første at et fenomen kan oppfattes på forskjellige måter.

Å si noe sånt helt generelt er selvfølgelig å slå inn en åpen dør, men som jeg også har sagt før, det finnes så mange kulturer i verden, og alle har tradisjonelt hatt løsninger også når det gjelder helse. Det finnes forskjellige fungerende medisinske tradisjoner med tildels helt forskjellig tenkemåte, syn på sykdom og sunnhet og behandlingsformer.

Som pasient vil jeg helst ikke overlate meg selv 100% til en behandler, uansett hvem det er.

Selv om han eller hun har faglige kunnskaper, kjenner jeg mitt eget liv, og på én måte alltid bedre enn en behandler.

Har jeg fysiske eller psykiske problemer kommer selvfølgelig behandleren med tildels andre perspektiver enn mine. Det er jo blant annet derfor jeg oppsøker ham eller henne. Men jeg har også noen ganger egne løsninger på problemene, jeg trenger kanskje bare innspill eller ideer.

Ideelt sett er jeg i forkant med min egen helse, tar kunnskap fra i og for seg hvor som helst hvis jeg tror det er hold i det.

Jeg har ikke noe særlig ønske om å “forske” i helse av egen interesse, jeg gjør det fordi jeg har vært syk og for å holde liv i meg selv, og selvfølgelig fordi det finnes vaner også i mitt liv som plager meg. Det er alltids noe å passe på, kanskje heller ikke uvanlig hvis man tar en del sjanser i livet og lever tildels på kanten.

Som sagt driver jeg ikke omfattende studier av sykdom, jeg er nokså lei av helse etter mange års problemer, men jeg plukker kunnskap der den dukker opp.

Å løse problemer interesserer meg fortsatt.

Jeg ser ingen prinsipiell grunn til å utelukke folkemedisin fra medisinskapet. Ordet og begrepet har ofte ikke så god klang i en leges ører, virker det som, og historisk snakker vi selvsagt delvis om en utvikling av mere effektive midler mot sykdommer, en utvikling drevet frem av forskning, som jo er en del av utdanningssystemet.

Men man kan nesten ikke se bort fra at det har eksistert andre midler til helse enn vitenskapelig baserte metoder, som også fungerer, ikke alt annet enn skolemedisin er overtro. Et supplement kan det i hvert fall være.

Redigert etter publisering.