Det finnes og fantes arbeidsinnvandring. 

Alle har lært på skolen at det finnes, og enda mere fantes, et økonomisk gap mellom den såkalt rike og den såkalt fattige verden.

Dette er den eneste fornuftige måten å oppfatte det Sylvi Listhaug sier om migranter.

Klimaproblemene gjør direkte eller indirekte livsvilkårene så vanskelige noen steder at folk flykter.

I denne sammenheng virker det mildest talt ufornuftig at et helt parti mangler kunnskap til å forstå at klimaproblemene eksisterer. 

Krig fører opplagt til at folk flykter, og politisk forfølgelse det samme. 

USA har gjort, og gjør, så mye rart rundt på kloden, og ikke minst i Midt-Østen, at det å støtte deres eventuelle krigføring i andre land samtidig som man setter seg på bakbeina når det gjelder flyktninger, også er helt ulogisk.