Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, og ikke alltid noen enkel ting. Systemer kan gi frihet, og systemer kan ta vekk frihet. Total frihet finnes vel bare i avgrensede tilfeller.

Jeg tror vi alle føler frihet og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre.

Og så går vi på fest.

Det vil i hvert fall jeg.

De små gleder i livet? Kafé rett foran Bislett stadion.

Mine penger

Politikk i videste forstand Posted on 14 Feb, 2020 17:18

Og når det gjelder FrP’ernes rettferdighetssans, som ifølge dem selv de har mer av enn mange andre, så synes jeg det ser ut som om den utøves og finnes mest i forhold til dem selv, ikke andre.

De tar vare på sine egne penger, for eksempel, men ofte uten noen forankring i prinsipper. 

Grunnsetningen i deres politiske arbeid er Du skal ikke ta fra meg pengene mine, eventuelt Du skal ikke ha mere enn meg.

Dette er vel i Jantelovens ånd, egentlig, i hvert fall hvis man bruker det som hovedregel i politikken og samfunnet. Hvis man ser på det som en måte å passe på egne interesser, men i et samfunn som stort sett er sosialt lagt opp, kan det fungere greit å ha litt egoisme – også.Vi er alle like, men det er utenpå

Politikk i videste forstand Posted on 14 Feb, 2020 13:17

https://frifagbevegelse.no/nyheter/170000-offentlig-ansatte-skal-fa-ny-pensjon–ordningen-er-tilfeldig-og-urettferdig-mener-frp-6.158.678985.3b758ddd7b#cxrecs_s

Fremskrittspartiet tenker tydeligvis fortsatt at alle lever som dem, deres innsikt i andres arbeid og arbeidssituasjon er faktisk ikke stor, hvis man skal stole på det som kommer til uttrykk her, for eksempel.CO2

Klima i endring Posted on 14 Feb, 2020 11:44

Noen ord der om menneskehetens undergang som jeg ikke slutter meg til, men hovedpoenget er at verdens militærutgifter gir et stort bidrag til CO2-utslippene. Pff…pff