Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, og ikke alltid noen enkel ting. Systemer kan gi frihet, og systemer kan ta vekk frihet. Total frihet finnes vel bare i avgrensede tilfeller.

Jeg tror vi alle føler frihet og lager oss frihet på temmelig forskjelige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre.

Og så går vi på fest.

Det vil i hvert fall jeg.

 

 

Møllergata, Oslo, ved St. Edmund's Church, den anglikanske kirken.

Politistat under utvikling

Politikk i videste forstand Posted on 21 Mar, 2020 20:14

https://vartoslo.no/korona-raymond-johansen-victoria-marie-evensen/byradet-forbyr-all-alkoholservering-i-oslo/224410?fbclid=IwAR3akkFcBnLiPlVALLxNfscxqMut963kFc70oeFAZXJiVu64_wnPIxkt9K4

Jeg vet ikke om overskriften stemmer med virkeligheten, og i så fall hvilken lovhjemmel man har for å gjøre noe sånt.

Svært mange bor alene i Oslo, og på nokså få kvadratmeter.

Ja, jeg snakker for min egen syke mor, jeg lever sånn, og jeg kan love deg at man kan bli ganske sprø av å være inaktiv når det gjelder jobb, og samtidig ha begrenset mulighet til sosial aktivitet.Norges CO2-utslipp

Politikk i videste forstand Posted on 21 Mar, 2020 19:28

Liten tvil om hvorfor olje må ut! Takk til CICERO for bra graf.

Slået op af Natur og UngdomTirsdag den 10. marts 2020

Uansett hvordan man regner, det er greit å vite hva man forårsaker. Grafen viser utslippet av karbondioksyd fra Norges oljeproduksjon og fra “Fastlands-Norge”, altså det som kommer enkelt og greit fra norsk territorium.

Selve produksjonsprosessen for olje i Nordsjøen bidrar med en nokså stor andel av det siste tallet, og regjeringen holder på med å legge om dette til strøm.

Allikevel, totalt sett bidrar vi stort til verdens CO2-problem. Diskusjonen om våre inntekter og om andre lands oljeproduksjon og strategier i denne sammenhengen kan vi ta, med dette i hodet.

Et annet tall som heller ikke er med i oversikten for innenlands utslipp av klimagasser, er import av varer, både produksjon og transport skaper jo også en del utslipp. Flytrafikk herfra til utlandet er vel heller ikke med i regnestykket, tror jeg.

Jeg vet ikke hvor lett det er å regne ut hvor mye dette bidrar, men det hører jo med i diskusjonen.