Liten tvil om hvorfor olje må ut! Takk til CICERO for bra graf.

Slået op af Natur og UngdomTirsdag den 10. marts 2020

Uansett hvordan man regner, det er greit å vite hva man forårsaker. Grafen viser utslippet av karbondioksyd fra Norges oljeproduksjon og fra “Fastlands-Norge”, altså det som kommer enkelt og greit fra norsk territorium.

Selve produksjonsprosessen for olje i Nordsjøen bidrar med en nokså stor andel av det siste tallet, og regjeringen holder på med å legge om dette til strøm.

Allikevel, totalt sett bidrar vi stort til verdens CO2-problem. Diskusjonen om våre inntekter og om andre lands oljeproduksjon og strategier i denne sammenhengen kan vi ta, med dette i hodet.

Et annet tall som heller ikke er med i oversikten for innenlands utslipp av klimagasser, er import av varer, både produksjon og transport skaper jo også en del utslipp. Flytrafikk herfra til utlandet er vel heller ikke med i regnestykket, tror jeg.

Jeg vet ikke hvor lett det er å regne ut hvor mye dette bidrar, men det hører jo med i diskusjonen.