https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/1np67e/elden-skyter-fra-hoften-mot-cappelens-troverdighet-inge-d-hanssen

Aftenposten har et oppslag idag, om en sak som jeg synes virker tvilsom. Hovedpoenget mitt er at to måter å se virkeligheten på står mot hverandre. Det inntrykket jeg satt med sist saken var oppe, var et system, dommere og aktoratet, som ikke kunne forstå at noen tok sjanser og drev nærmest eksperimentelt politiarbeid for å avsløre i dette tilfelle Cappelen, som smuglet masse hasj.

En fritenker mot et system som tenker A4, kan man nærmest si, det var det bildet jeg satt igjen med da.

Man kan tenke seg at han har vært erfaren nok, hatt mange nok år i politiet, til å kunne gjøre noe sånt.

At man har behandlet hasjsmuglerens sak samtidig, hvis jeg ikke har misforstått. i de samme rettsmøtene som saken mot politimannen som er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser fra ham, virker også underlig for en legmann. Han og hans advokater satt i hvert fall i fjor rett bak Jensen og hans advokater og kommenterte underveis, i en sak som Cappelen selv er innblandet i, og hvor det selvfølgelig er mange spørsmål om hvilken rolle han spilte.

Jensen risikerer 21 års fengsel.


Det virker som en blodig urettferdig dom, rett og slett, hvis det er det som blir resultatet.