https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/regjeringen-vil-fjerne-soring-karantene_-men-kommuner-nordpa-nekter-1.14954723?fbclid=IwAR0bAjqr3TbWzr2zgNXOy_MsZ5dgfIoI4GuEdn-hiCBj42sQ8NQUxgcgbqg

Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene, men det er forskjell på de praktiske forholdene i Oslo og utover landet. Det er sikkert andre byer med noe av den samme problematikken som her når det gjelder transport, men på mindre steder er jo de tingene annerledes og må være det.

Jeg har akkurat sagt noe om det på Facebook, på vegne av Oslo, liksom. Ruter, som organiserer kollektivtrafikk i Oslo, har kuttet rutetilbudet her på grunn av få passasjerer, i disse dager. På grunn av økonomi, kan man regne med.

Noen kommentarer fra andre steder sier at de ikke skjønner at folk tør å ta bussen osv., og jeg sier at kanskje de ikke vet helt hvordan det er å bo her.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wPjOdA/slik-saa-det-ut-paa-bussen-i-rushtiden-i-oslo?fbclid=IwAR0TqB7tZSry9q7JGE_C9N8rt5AmfjgmRZrWkZk2yzTvkAlHVOHIyFR8tKg

Men det samme er jo tilfelle jo den andre veien. Det har vært noen kommentarer fra leger i Finnmark og jeg tror Troms eller Nordland, som både sier en hel del om politikken som denne regjeringen har ført siden den tiltrådte, og om de forskjellene jeg tenker på mellom mere grisgrendte strøk og Oslo eller andre større byer. Jeg vil tro denne kommentaren, fra Sør-Varanger Avis, er nokså aktuell.