https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/2020.05.14-dagsrapport-norge-covid-19.pdf

Svensk statistikk fra nå nylig, gjengitt i Aftonbladet:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna

Sverige har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Norge.

I et år hvor årets influensaepidemi ifølge en avisartikkel tok uvanlig mange, døde rundt 1700, ifølge Nordlys:

https://www.nordlys.no/influensa/helse/jul/i-fjor-dode-1-700-av-influensa-mange-forstar-ikke-hvor-alvorlig-syke-de-kan-bli/s/5-34-720412