Har Carl I. Hagen møtt virkeligheten? Nå må man jo tenke litt for å skjønne hva han sier…

Bortsett fra siste setning, da.