Et helikopter igjen, klarte ikke å se hva det var. Det begynner å bli nesten en daglig foreteelse, hvis ikke hukommelsen spiller meg et puss. Jeg har aldri vært hverken særlig interessert i eller god til å gjøre og huske tallmessig nøyaktige observasjoner, men vi ser dem i hvert fall ofte.