https://forskning.no/aldring-medisin-ntb/872-faerre-enn-snittet-har-dodd-i-2020/1723118?fbclid=IwAR3q4RRy6hAj-oHjmgyHtmHKkWfJZhPzhHzf-Ss6VPN73Fr9fFjz80c6YPU

Forsåvidt også en interessant opplysning. Hvis jeg har forstått det riktig, stoppet den årlige influensaepidemien altså opp fordi vi stengte omtrent alle smitteveier.