At vi fortsatt bor relativt spredt i Norge kan jo være en av flere grunner til at vi har klart oss gjennom denne epidemien så bra som vi har så langt. I norsk sammenheng er Oslo en storby, men “norsk væremåte” er også her så innøvd fra før av, vi har også «sosial isolasjon» som en del av hverdagsrepertoaret, det skal ikke mye til å aktivere en sånn måte å bevege seg blant andre mennesker.

En god del av byen består dessuten av eneboliger, på samme måte som i andre norske byer.

Det er vel ikke noen grunn til å slappe helt av ennå. I noen land ser tallene ut til å være på vei ned, med omtrent samme fasong på kurven som oss, uten at jeg kjenner detaljene. Noen ser ut til å ha hatt omtrent samme forløp som her, med få døde og en kurve som nå er for nedadgående, mens andre land ser ut som om de ikke har nådd toppen ennå.

Dette er skrevet ut fra vanlig samfunnskunnskap og en kjapp gjennomgang av smittekurver, ikke spesialkunnskap i medisin eller statistikk.