https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/JJ1E6b/det-vi-boer-laere-av-historien-om-cable-street-er-at-hat-krever-motstand?fbclid=IwAR1QvtpvdK39dKekBAvB76I8_QPKXwOOF7fSkW-9T5FsiUcbdT02LSqDKn0

Et ord i rette tid?