https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/yRvv7a/aftenpostens-moerke-fortid-var-en-oeyeaapner?fbclid=IwAR0wF-CISiqni1i0Hc0gZgrHcfKv_kJS_uNBU-MdB_GllUDP4jfYXOUjTiU

Da er det vel ikke mulig lenger å la være å kommentere paralleller til muslimer? Vi skriver 2020, ikke 1933, ting er ikke like, men de ligner. Litt snillere tider, men ikke snille nok, ikke alle de samme utfordringene og ikke nøyaktig den samme situasjonen, men noe ligner.

Holdninger kan man ikke forby i et demokrati, men man kan jo diskutere dem når det trengs.

Semitter…et historisk begrep, egentlig, eller skal vi si nytt? Det ble etablert av en tysk historiker på slutten av 1700-tallet. Idag et utdødd folk, vel, sett som én gruppe, i hvert fall, og på 1700-tallet også, gjetter jeg på. De kom fra den arabiske halvøya, og de har vel vokst inn i de av dagens folk som kommer fra denne delen av verden.

Men de tre store religionene kristendom, islam og jødedom oppsto blant dem, kan Store norske leksikon fortelle.