Hvordan bli instant dement fordi de som lager “løsninger” på datamaskinen ikke tenker klart og ikke sier hvordan de tenker. Antagelig vet de ikke selv hvordan de tenker, de kaller det kreativitet og vet ikke at de roter istedenfor å rydde.