https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/solvik-olsens-kneblingsforsok/?fbclid=IwAR2TIb8iWXmxGiMZ-mVPke1EEW8EBs0QltjhCYRVxPfSmDt7ZpNFBjzBMwc

Jeg tror ikke helt på at det har vært noen andre grunner til at FrP, eller kanskje vi skulle si Carl I. Hagen, har villet ødelegge NRK og få vekk pressestøtten, enn at de var uenige med dem.