https://www.nationen.no/motkultur/debatt/kjensla-av-ran/

…og en hel del annet.