Oslo kommune laget en ordning med krisestipend for musikere og kunstnere nå nylig.
Jeg ville bare nevne det, også for folk med gode inntekter fra helt andre ting, eller med ektefelle eller annen familie med god råd.


For musikkfeltet var potten på 2,1 mill., mens summen av det folk søkte om var rundt 30 mill.
Jeg er vel ikke vant til at mange av mine kolleger eller andre kunstnere jeg kjenner er liksom, grådige. Det er litt vanligere å være blakk, eller å ha en «normal» økonomi.

Dette er bare ett eksempel, men det musikere brenner for eller liksom m å gjøre, er å spille eller å skrive.
Dessuten er det vel litt som med bøndene, noen andre enn de som skaper selve verdiene, stikker av med litt for mye av…verdiene.

Hvis du skjønner.