Jeg vet ikke om norsk offentlighet er blitt så hard at man ikke tenker på at det jo faktisk finnes avtaler og lover, nærmest, selv midt oppe i en krig. 

Om alle har ratifisert Genève-konvensjonen, som i hvert fall er et viktig dokument i en sånn sammenheng, spiller kanskje ikke så stor rolle hvis det som står der er fornuftig.

I den grad en krig er fornuftig. Den er jo i seg selv ikke det. 

En ting er i hvert fall at når et land er i krig, forventes det at man skyter mot motpartens soldater og ikke mot sivile, i den grad det er mulig. Det er offentliggjort bilder fra Nagorno-Karabakh av en kirke som er truffet av aserbaidsjanske raketter. En cellist sitter i ruinene og spiller.

Om de siktet på kirken vet jeg ikke. Aserbajdsjan er ikke akkurat Saudi-Arabia, for å si det mildt.

Det virker som om det har vært religiøs toleranse der lenge, mye lenger enn denne krigen og lenger enn Sovjet regjerte området også. Det finnes kirker og moskeer og synagoger om hverandre, snakker de jeg kjenner om. To av dem er kristne, en er ikke spesielt religiøs, de andre vet jeg egentlig ikke, vi snakker om andre ting eller bare på Facebook en sjelden gang.

Selv om det er et land med overveiende muslimsk befolkning, har de en sekulær grunnlov og en måte å leve på som virker tolerant og avslappet.

Men Armenia skyter mot vanlige byer i Aserbaidsjan.

Det kan man vel ikke si er militære mål.

Aserbajdsjan skyter mot mål i Karabakh, men Nagorno-Karabakh er, også ifølge FN, okkupert av Armenia.

De skyter ikke mot mål i selve Armenia.