Disse tallene sier vel det vi trenger å vite, omtrent? Litt under 1200 innlagte, rundt 250 på intensiv, totalt siden mars. I en normal influensaepidemi er det minst 2-3 ganger så mange innlagte og omtrent like mange på intensiv, hvis jeg ikke har bommet helt.

Kan dere legge vekk de fine grafene og matematikken og finne en annen løsning på angsten? Det er den som trenger behandling.

Det er knapt registrert dødsfall av Covid siden juni. Det dør folk av høy alder, i praksis influensa, hvert år. Men ikke i år, for smitteveiene er stengt.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/dags–og-ukerapporter-om-koronavirus/

Jeg synes vi var lurere enn Sverige til å begynne med, men nå er det vel omtrent nok.

Man har testet over en fjerdedel av befolkningen. Hvor mye annen sykdom ville man finne i en så stor gruppe hvis man sjekket?