https://en.m.wikipedia.org/wiki/Armenia

Mine aserbajdsjanske venner nevner planer om et Stor-Armenia som en drivkraft bak Armenias krigføring. 

Jeg synes jo det ser ut som om det finnes spor av sånne tanker her. I innledningen til Wikipedia-artikkelen står det området inne i Aserbajdsjan som man nå slåss om nevnt som en del av Armenia, Nagorno-Karabakh, eller Artsakh, som Armenia kaller det.

For de som ikke vet det finnes partisk informasjon rett som det er på Wikipedia. Alle kan jo skrive noe der, det er et leksikon, men et fellesprosjekt for alle som vil bidra, og selv om andre vel muligens også kan redigere, står det ofte ting der som er lagt ut av folk som er part i saken i en eller annen konflikt, eller støtter en bestemt side, og politiske partier, også norske, bruker tydelig tid og arbeid på å presentere sin versjon, ofte i et tilsynelatende balansert språk, altså ikke så sjelden egentlig kamuflert. Jeg husker da jeg holdt på med Operasjon Dagsverk, som lærer, og ett av prosjektene var i jeg tror Nepal, at det var en ufattelig mengde informasjon der om en marxistisk geriljaorganisasjon som fantes der, tydelig lagt ut av sympatIsører, på norsk. Det er ikke sikkert jeg ville være uenig i alt som sto der, men hensikten med teksten var jo tydelig å presentere den siden.

Hvis man klarer å se sånne ting kan man jo få ganske god oversikt over én side av mange saker. Ikke så sjelden står fakta som er ment å underbygge én side rett ved siden av fakta som er ment å underbygge en annen.

Ikke sjelden blir noe fremstilt som konfliktfrie sannheter, og det er ikke sikkert det stemmer. Det er ikke så enkelt når man ikke kjenner et område eller en sak ordentlig å se hva som er hva. Noen ganger er ting så blandet at det er vanskelig å vite hva som er…riktig.

Jeg er i utgangspunktet også partisk i denne saken på grunn av vennskap med aserbajdsjanere, i hvert fall følelsene, men jeg håper det går an å gå etter i sømmene det jeg skriver. Jeg burde også lese mere om Armenia for å skjønne konflikten bedre.